Blogia
FUNDACIÓN PACO LAREO

GaViN MaLoNe
AuSTRaLia

X Xuntanza Obradoiro

ZooM

Gavin Malone, arte y ecología...

Gavin Malone

ZooM

Na foto de Lucía Dubra, temos esa "Sopa de Pedras", a escultura do artista Australino onde sempre está presente a TERRA e os seus elementos...

Gavin Malone

ZooM

Na foto de José Ramón Moire, Gavin inmerso no proceso da criación...

0 comentarios