Blogia
FUNDACIÓN PACO LAREO

DaNieL GoNZáLeZ ALéN...
Lazarillo de Varela Buxán

Daniel González Alén , reivindicando a figura de Varela Buxán. O pesimismo que aflora das súas palabras non deixa de ser froito da triste realidade. Ese día das letras galegas para Daniel Manuel parece cada día máis lonxe, todo está como estaba fai dez anos, só algúns actos puntuales na Estrada, en lalín ou Piloño, consiguen rescatar a obra deste home do silenzo e olvido.

0 comentarios