Blogia
FUNDACIÓN PACO LAREO

VI XUNTANZA OBRADOIRO - INTERNACIONAL DAS ARTES PLASTICAS
NA LEMBRANZA DE MANUEL PESQUEIRA SALGADO

<center>VI XUNTANZA OBRADOIRO - INTERNACIONAL DAS ARTES PLASTICAS<H6>NA LEMBRANZA DE MANUEL PESQUEIRA SALGADO</H6></center>

O autor do cartel da VI xuntanza é ANTÓN PULIDO


Pinta o teu pobo e serás universal
Manuel Pesqueira Salgado, señor de si mesmo, amador da súa
aldea, Lantaño, materializou coa precisión dun sabio mestre de obras os
seus cadros en estado de vixilia: ¡E así fixo real o consello sagrado! Colocou
na aorta do cadro a Lantaño e casouno cos seus labores, festas, soños e
desgracias, pintoulle ollos e mans: amasounos ao modo labrador con Francisco de
Asís e Caín no Bulbo Raquídeo e viviunos baixo un arco celeste de luces
grisallas a cabalo entre os bacelos das videiras e o desasosego dos temporais
asasinos do agro: prata e esterco rebozados en alma e sangue. Na súa vigilia
arrasou polos pelos a Leira, esa cruz dos Farrapos á que Galicia deu sitial na
alma dos homes e a persignou en todas as súas obras.

Así falaba Pesqueira: “O home este é una anaco de terra; a terra
esta e un anaco de campesiño”. E este dar vida aos seus veciños – amigos –
labradores – terra – ceo – pariuno desde o máis puro lugar da creación: ¡pro
dereito e coa mesma man que fai sagradas as faenas de touros: a esquerda!

Pesqueira é bárbaro e de Asís e ciruxián que despeza ao
home e medieval xuíz que somete a desvarío último ó seu corazón tal cal oulea á
esquerda do Pórtico de la Gloria.

Amador verdade da beleza intemperie e do dourado sol de
outono madurado o universo e do estremecemento negro da caza.

A súa pintura é cortiza de árbore, látego, nube, xustiza,
ar. Á pintura, Manuel Pesqueira Salgado, regaloulle un nobre aixadón fabricado
con machetadas de néboada e saliva humana.

Manuel Pesqueira Salgado, señor de Lantaño ¡¡deica sempre!!


ANTÓN LAMAZARES (Texto lido no homenaxe a Manuel Pesqueira na VI XUNTANZA - OBRADOIRO- Internacional das Artes Plásticas. Xuño_2002)

0 comentarios